محصولات آموزشی

قالب یک صفحه ای طرح کسب و کار:بیزنس پلن به زبان ساده مناسب کسب وکارهای سنتی هست که قرار ه اولین قدم ها را برای رشد خود بردارند.این قالب را به صورت رایگان در اختیار شما قراردادیم تا اگر سه شرط زیر را دارید بتوانید به زبان ساده آن را برای خودت طراحی کنی.
1. کسی که قراره کسب و کار خودش را راه بندازه
2. کسی که قراره از بانک بابت کسب و کارش وام بگیره
3. کسی که قراره سرمایه گذار جذب کنه
اینجا میتونی به صورت رایگان یک فایل یک صفحه ایی را دانلود کنی تا بتونی یک طرح کلی برای خودت بنویسی.

 

اهر جا هم سوال داشتی میتونی با ما تماس بگیری .

۰ تومان تومان