درباره ما- آکادمی مانیما

آکادمی مانیما به عنوان اولین مرکز تخصصی رشد کسب و کار با رویکرد توانمند سازی ذهنی شاغلین و کار آفرینان در حوزه بازاریابی و فروش فعالیت دارد.با ظهور اینترنت ،حضور کسب و کارها در دنیای مجازی امری ضروری محسوب می شود و برای حضور قدرتمند نیاز به متخصصین دیجیتال مارکتینگ هستیم.با توجه به رشد نیاز به این متخصصین این مرکز توسط مانیا صلح طلبان مدرس و مشاور بین المللی کسب و کارها در حوزه دیجیتال مارکتینگ تاسیس گردید. 

در این مرکز دوره های تخصصی دیجیتال مارکتینگ بر مبنای اصول اساسی شرکت گوگل آموزش داده میشود.از طرفی فعالین این حوزه بیش از سایرین نیازمند دانستن تکنیک های آرام سازی ذهن و مدیتیشن می باشند . به همین منظور در این مرکز دوره های مدیتیشن بر اساس مبانی علمی برگزار می گردد.

این دوره های به صورت نیمه خصوصی برای کارجویان ، شاغلین و کارآفرینان برگزار می گردد. 

digital marketing