برگزاری دوره های آموزشی توسعه کسب و کار ، بازاریابی و فروش در اینترنت (دیجیتال مارکتینگ )بر مبنای اصول شرکت گوگل ، ارائه مدرک حرفه ای معتبر از دانشگاه خواجه نصیرطوسی 

دوره هایی برای آرامش ذهن و روان شاغلین

10 +

تعداد دوره های برگزار شده


 

مشتاقانه همراه شما تا رشد کسب و کارتان هستیم.